Eesti English Русский
Otsi

Avida' seltsi!

Sisestused puuduvad
Võro Seltsi saa egäüts avita' mitund muudu, 
mõnõ' võimalusõ' omma' tan:
 
Avida' seltsi rahaga!
Tuujaos tii' ülekannõ' niimuudu:
Saaja: MTÜ Võro Selts VKKF
Pangakonto nummõr: 1120146953
Ülekandõ seletüs: annõtus seldsi tegemiisi hääs
 
Kõrd aastan, päält seldsi aastaaroandõ kinnütämist lehe- vai piimäkuun, pandas seldsi kodolehe pääle vällä teedüs tuu kottalõ, minkas annõtuisi täpsembähe pruugiti.
 
Kiroda' juttõ Umalõ Lehele! 
(teedüs www.umaleht.ee)
 
Astu' Ummamuudu-listi! 
Tast saa teedüst võro kultuuri tegemiisi kottalõ 
(teedüs triinu.ojar@wi.werro.ee).
 
Tulõ' appi tegemiisi kõrraldamisõ mano! 
Suurõmbidõ asjo mano om kõgõ vaia vabatahtlikkõ abiliisi 
(teedüs triinu.ojar@wi.werro.ee).

Koduleht Elitec'st